április 23.

Meghívó

 

1. napirend - Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről  

     Melléklet

5. napirend - Javaslat a 2014. évi költségvetés maradványának felhasználásáról

     Határozati javaslat

     Melléklet

     Kimutatás a 2014. évi maradvány levezetéséről  

6. napirend - Javaslat az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetési beszámolóinak elfogadására  

     Melléklet

7. napirend - Javaslat az Ózdi Járásbíróság ülnökeinek megválasztására

8. napirend - Javaslat "Ózd Város Közszolgálatáért" kitüntetés adományozására (zárt ülés)

9. napirend - Javaslat - lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás tárgyában - elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyására (zárt ülés)

10. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)

11. napirend - Javaslat civil szervezetek és egyházak 2015. évi támogatására

     Melléklet   

12. napirend - Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

13. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

14. napirend - Javaslat az Ózd, Velence telep 12/1. sz. alatti lakáscélú ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítésére és kezelői jogának átadására

15. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

16. napirend - Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2014.07.01-2014.12.31. üzleti évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

     Kiegészítés

17. napirend - Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi tevékenységéről  - Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás jóváhagyására

     Kiegészítés

18. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

19. napirend - Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2014. évi tevékenységéről

20. napirend - Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

21. napirend - Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata, gazdasági társaságai és intézményei 2014. évben lebonyolított közbeszerzési eljárásairól

22. napirend - Tájékoztató lakásfelújítások megvalósulásáról, valamint a társasházak részére kifizetett felújítási költségről

23. napirend - Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről

24. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

25. napirend - Tájékoztató a 2015. február 19. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

26. napirend - Közérdekű kérdések, javaslatok, észrevételek

Új napirend - Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására

Új napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Új napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Új napirend - Javaslat a Sajó-Rima ETT 2015. évi tagdíj összegének jóváhagyására

Új napirend - Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2015/2016. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására