június 24.

Meghívó

 

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata által - 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamban - megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyására

3. napirend - Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálatának elfogadására

     Melléklet

4. napirend - Javaslat a HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet alapítására

5. napirend - Javaslat önkormányzati tulajdonú vagyonelemek kezelőváltására

6. napirend - Javaslat az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő eszköz értékesítésére, selejtezésére

7. napirend - Javaslat támogatások jóváhagyására

8. napirend - Javaslat az óvodai intézményekben 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

9. napirend -  Javaslat az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2012-5.4.0 kódszámú „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című felhívásra benyújtott pályázatához kapcsolódó önkormányzati nyilatkozat aláírására

10. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. gázbeszerzési szerződéséről

11. napirend - Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

Új napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására