február 19.

Meghívó

 

1. napirend - Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

1. sz. melléklet

3. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

4. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

6. napirend - Javaslat a MaNDA közfoglalkoztatási program továbbfolytatásához kapcsolódó önkormányzati döntés meghozatalára

7. napirend - Javaslat az Ózd, Vasvár út 19. 1/3. szám alatti, ózdi belterületi 7365/5/A/2 hrsz-ú ingatlan kezelőváltására

8. napirend - Javaslat az Ózd, Zrínyi út – Kucsera út térségében tervezett hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatos döntés felülvizsgálatára

1-5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet

8/1. sz. melléklet

8/2. sz. melléklet

9. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány által felajánlott számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos döntés meghozatalára

10. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

11. napirend - Javaslat számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő térítésmentes tulajdonba adására

12. napirend - Javaslat a megszűnt Sajómenti TISZK-től önkormányzati tulajdonba került eszközök térítésmentes használatba adásáról szóló 153/2014. (IX.25.) határozat módosítására

13. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására jóváhagyott keret felosztására

14. napirend - Javaslat az Országgyűlés Hivatala helyiségigényének elbírálására

15. napirend - Javaslat önkormányzati tulajdonú, Ózd, József Attila út 21. ¼. szám alatti ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

17. napirend - Javaslat az Ózd, Kunt Ernő út térségében lévő 1007/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelem elbírálására

18. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, víziközmű-vagyonelem selejtezésére

19. napirend - Javaslat Ózd város közigazgatási területén közterület elnevezés módosítására

20. napirend - Javaslat az iskolák további működtetésével kapcsolatos mentesítési kérelem benyújtására

21. napirend - Javaslat a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére

22. napirend - Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbuszközlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról

23. napirend - Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről

24. napirend - Tájékoztató az Ózdi Teknőc Futó Club tevékenységéről

25. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

26. napirend - Tájékoztató a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

27. napirend -Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok