július 23.

Meghívó

Közmeghallgatás meghívó

 

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

3. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

4. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 8627/1/A hrsz-ú, „egyéb épület” megnevezésű ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

5. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalára

6. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalára

7. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására 

9. napirend - Javaslat az Ózdi Sportszervező Iroda megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

10. napirend - Javaslat az Ózd Városi Rendészet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

11. napirend - Javaslat a közterületi autóbuszvárók felújítására, karbantartására vonatkozó ajánlat elbírálására

12. napirend - Javaslat köznevelési tagintézmény vezetői megbízásának véleményezésére

13. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

14. napirend - Javaslat a megszűnt Sajómenti TISZK-től önkormányzati tulajdonba került eszközök térítésmentes használatba adására

15. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft-vel megkötött, egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerződés megszüntetésére, üzemeltetésbe adott eszközök kezelő váltására

16. napirend - Javaslat a 18/2015.(I.29.) határozat módosítására

17. napirend - Javaslat a 19/2015.(I.29.) határozat módosítására

18. napirend - Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2014. évi tapasztalatairól

19. napirend - Tájékoztató a térség - kiemelten Ózd város - 2014. évi munkaerő-piaci helyzetéről

20. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

21. napirend - Tájékozató a 2015. április 23. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

22. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok