április 21.

1. napirend egészségügyi rendelet

1 2 3 mell. eu rendelethez

4 mell eu rendelethez

eu rendelet

6. napirend költségvetés teljesítése

költségvetés teljesítés rendelet

költségvetés rendelet indoklás

költségvetés teljesítése melléklete

7. napirend költségvetés könyvvizsgálói besz.

1 mell. 2010 évi egyszerűsített mérleg

2 sz melléklet 2010 évi egysz. pénzforg. jelentés

3 mell. 2010 évi egysz. pénzmaradvány kimutatás

kiegészítő melléklet 2010

ozdjel 10

ozd kieg. jel. 10

tájékoztató az Ózd varos 2010 évi egysz. költségvetési besz könyv

8. napirend pénzmaradvány

1 melléklet pénzmaradvány

a 2010 évi költségvetési pénzmaradvány

pénzmaradvány

 

2. napirend rendelet szem. gond. ny. szoc. ell. formáiról

3. napirend anyakönyvi rendelet 2011

4. napirend a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása

5. napirend kiegészítés

5. napirend lakásrendelet módosítás

9. napirend gazdasági program

10. napirend felújítások kiadási előirányzat módosított határozati javaslata

10. napirend végleges határozati javaslat

10. napirend felújítások kiadási előirányzatára bizt. költségkeret felhasználása

11. napirend 2011 evi civil támogatás

11. napirend melléklete

12. napirend ÚJ VÁLTOZAT alapítványok támogatására

13. napirend melléklete könyvvizsgálói jelentés

13. napirend melléklete kivonat fb. jegyzőkönyvből

13. napirend távhő beszámoló 2010

14. napirend melléklete fb. jegyzőkönyv

14. napirend távhő 2011 évi üzleti terv elfogadása

15. napirend melléklete fb. jegyzőkönyv

15. napirend távhő alapító okirat módosítás

16. napirend közterület felügyelet alapító okirat módosítása

22. napirend ZMNE kétoldalú együttműködési megáll.

23. napirend kiegészítés

23. napirend városüzemeltetési feladatokra vonatkozó megállapodás

24. napirend Ózdszolg vsi. közötti konzorcium

25. napirend körny. ved. intézkedési terv

26. napirend rendőrség 2010-es beszámolója

27. napirend kiegészítés

27. napirend Sajó Hangony völgyi ivóvízbázis

28. napirend iparvasút út ingatlan

29. napirend Berki Zoltán Mekcsey 183 bérlőkijelölés

31. napirend tanuszoda_ingatlan telekalakítás

32. napirend beszámoló a Sajó-Bódva v. és k. hullkez. önkorm. tars. 2010 II félévi működéséről

33. napirend belső ellenőrzés 2010. evi beszámolója

34. napirend tájékoztató az ózdi súlyemelő és fitness club tevékenységéről

35. napirend lejárt határozatokról jelentés

36. napirend két ülés közti jelentés