május 30.

1. napirend. Javaslat a Bem Úti Általános Iskola önkormányzati fenntartói jogának átadására, valamint az Alkotmány Úti Óvoda átszervezésére és intézményfenntartó társulásban történő működtetésére
1. a. melleklet
1. b. melleklet
1. c. melleklet
2. melleklet
4. melleklet


2. napirend. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról


3. napirend.


4. napirend. Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálója részére egyszeri megbízás jóváhagyására


5. napirend. Javaslat az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére


6. napirend. Javaslat „Az önkormányzat 100 %-os tulajdoni részesedésével működő gazdasági és nonprofit gazdasági társaságai működésének racionalizálása” tárgyú, 53/KH/2011.(III.22.) határozat módosítására

 

7. napirend. Javaslat az Ózd, Újváros tér 5. sz. alatti 8414/49/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség egyedi bérlőkijelölésére


8. napirend.


9. napirend. Javaslat az ózdi belterületi 7977/6 hrsz-ú ingatlan telekmegosztására és bérleti úton történő hasznosítására


10. napirend. Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervének elfogadására


11. napirend. Javaslat az ÓZDINVEST KFT 2011. évi üzleti tervének elfogadására


12. napirend. Javaslat az Ózdi Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 2010. évi beszámolójának elfogadására


13. napirend.


14. napirend. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 30/1. szám alatti lakás bérlőkijelölésére


15. napirend. Beszámoló a 2010. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről


16. napirend. Beszámoló az Ózdszolg Nonprofit Kft 2010 – 2011. évi téli felkészülési programjának és rendkívüli hóhelyzet esetére vonatkozó válságtervének teljesítéséről


17. napirend. Tájékoztató Az Ózdszolg Nonprofit Kft. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlemények 2010. évi bevételeiről és azok felhasználásáról


18. napirend. Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól


19. napirend. Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. CO2 kvóta értékesítéséről