július 14.

 

1. a napirend.) Javaslat Bánréve, Boldva, Borsodszirák települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásának elfogadására

 

1. b. napirend.) Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

 

2. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

 

3. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (.. ….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. a.) A költségvetés módosítás melléklete

 

4. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

5. napirend.) Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 129/KH/2011. (V.19.) határozat módosítására

 

6. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

 

7. napirend.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására

7. a.) A szervezeti tagozódás átalakításának melléklete