szeptember 15.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18) önkormányzati rendelete módosításáról (később kerül kiküldésre)

2. napirend.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Melléklet) A 2011. évi bevételi források I. féléves teljesítésének jogcímenkénti részletezése

3. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

4. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete szociális földprogram működtetéséről

6. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

7. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

8. napirend.) Javaslat kitüntetések adományozására (később kerül kiküldésre)

9. napirend.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos döntés meghozatalára (később kerül kiküldésre)

10. napirend.) Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése fenntartható irányítása (SH/3/13)" című projektmenedzsment feladatok ellátása – közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntésre (később kerül kiküldésre)

11. napirend.) Javaslat Ózd-Alsó Vasútállomáson szintbeni vasúti gyalogos átkelőhelyek megvalósítására

12. napirend.) Javaslat a kötvénykibocsátásról szóló 237/KH/2007. (X.30.) önkormányzati határozatban elfogadott kamatfelár módosítására

13. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

14. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására (később kerül kiküldésre)

15. napirend.) Javaslat a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

16. napirend.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről

17. napirend.) Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan nyilvános árverés keretében történő részleges értékesítésére (később kerül kiküldésre)

18. napirend.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2011. évi félévében lebonyolított közbeszerzésekről (később kerül kiküldésre)

19. napirend.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2011. I. félévében lebonyolított közbeszerzésekről

20. napirend.) TÁJÉKOZTATÓ ÓZD VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL, FELADATAIRÓL, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 2011. augusztus 31-ig

21. napirend.) Tájékoztató a 2011/2012-esw tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól (később kerül kiküldésre)

22. napirend.) Tájékoztató az Ózd Kistérségi Diáksport Bizottság tevékenységéről

23. napirend.) Tájékoztató Ózd és Térsége Katasztrófavédelméért Alapítvány létrehozásáról

24. napirend.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

25. napirend.) Tájékoztató a 2011. június 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről