július 28.

1. a napirend.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására


2. napirend.) Javaslat a kedvezményesen, illetve ingyenesen bérbe adott nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos döntések meghozatalára


3. napirend.) Javaslat a közoktatási intézményrendszer átszervezésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára


4. napirend.)


4. a.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. május 23-i mérlegfordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására
4. b.) Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére
4. c.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. átalakításával kapcsolatban a jogelőd és a jogutód társaságok vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadására


5. napirend.)


5. a.) Javaslat a KEOP 1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban” című nyertes pályázat támogatási feltételeinek elfogadására
5. b.) Javaslat az EU Önerő Alap támogatás igénylésére a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című projekthez


6. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2011- 5.4.0 kódszámú „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtandó pályázatának jóváhagyására


7. napirend.) Javaslat a korábban megkötött „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás” kibővítésére


8. napirend. Javaslat az ÉMOP-2009-4.3.1/A pályázat keretében támogatott, „Tétény vezér úti óvoda felújítása” című projekt megvalósításához saját forrás biztosítására


9. napirend. Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott, „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekt megvalósításához saját forrás biztosítására


10. napirend. Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására


11. napirend.


12. napirend.


13. napirend. Javaslat a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására


14. napirend. Javaslat pályázat benyújtására szociális földprogram működtetése érdekében


15. napirend. Javaslat Fürjes Pál polgármester külföldi kiküldetésének jóváhagyására