október 20.

1. a. napirend.) Javaslat Ózd város címerének elfogadására (később kerül kiküldésre)
1. b. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 15/2011. (V.20) önkormányzati rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)
2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ....../2011. (……) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről szóló 18/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. napirend.) Javaslat a Parking Hungary Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
4. napirend.) Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” címő projekt megvalósításához kapcsolódóan társberuházói megállapodás megkötésére
5. napirend.) Javaslat a 232/2011. (VIII. 18.) KH határozat módosítására, kiegészítésére
6. napirend.) Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására
7. napirend.) Javaslat pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében
8. napirend.) Javaslat a HUSK/1101/1.7.1 „Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés" című pályázat benyújtására
9. napirend.) Javaslat az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére" elnevezésű – TÁMOP 5.2.3-11-A jelű – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre (később kerül kiküldésre)
10. napirend.) Javaslat a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására
11. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között létrejött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
12. napirend.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
13. a. napirend.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
13. b. napirend.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
14. a. napirend.) Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálására (később kerül kiküldésre)
14. b. napirend.) Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésével további döntésre (később kerül kiküldésre)
15. napirend.) Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodások módosítására
16. napirend.) Javaslat alapító okiratok módosítására (később kerül kiküldésre)
17. napirend.) Tájékoztató az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. racionalizálásával kapcsolatos döntések végrehajtásáról
18. napirend.) Tájékoztató A „Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés” végrehajtásáról
19. napirend.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok