december 22.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (XII. ….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. napirend. melléklet) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított címrendje
2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
3. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (XII. ...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (……….) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 38/2007.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. a. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról
7. b. napirend.) Javaslat az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására
8. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. napirend.) ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ……/2011. (…) önkormányzati rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. napirend.) Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára
11. napirend.) (később kerül kiküldésre)
12. napirend.) (később kerül kiküldésre)
13. napirend.) (később kerül kiküldésre)
14. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére
15. napirend.) Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező önkormányzati célok meghatározására
16. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
17. napirend.) TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
18. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének 2012. évi teljesítményértékelése alapjául szolgáló célok meghatározására
19. napirend.) Javaslat alapító okiratok módosítására
20. napirend.) (később kerül kiküldésre)
21. napirend.) Javaslat az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című – TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre
22. napirend.) (később kerül kiküldésre)
23. napirend.) (később kerül kiküldésre)
24. napirend.) Javaslat az „Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre
25. napirend.) Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére
26. napirend.) Javaslat az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság behajthatatlan követelésének nyilvántartásból való törlésére
26. napirend. melléklet) Szerződés
27. napirend.) Tájékoztató az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról
28. napirend.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok