november 24.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális földprogram működtetéséről szóló 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. a. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2011. (……) önkormányzati rendelete az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. b. napirend.) Javaslat az Ózd, Bolyki főút 13 sz. alatti 8379 hrsz-ú ingatlan ÓZDINVEST Kft. részére történő üzemeltetésbe adására
3. c. napirend.) Javaslat az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára
4. napirend.) Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
4. napirend. mellékletei) A 2011. évi bevételi források háromnegyed éves teljesítése
5. napirend.) Ózd város 2012. évi költségvetésének koncepciójára
6. napirend.) a Parking Hungary Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
7. napirend.) (később kerül kiküldésre)
8. napirend.) (később kerül kiküldésre)
9. napirend.) (később kerül kiküldésre)
10. napirend.) (később kerül kiküldésre)
11. napirend.) Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra
12. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
13. napirend.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2012. évi felújítási tervének elfogadására
14. napirend.) Javaslat a kedvezményesen, illetve ingyenesen bérbe adott nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 215/2011.(VII.28.) KH határozat kiegészítésére
15. napirend.) (később kerül kiküldésre)
16. napirend.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2012. évben elvégzendő felújítások jóváhagyására
17. napirend.) Javaslat a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
18. napirend.) Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. szennyvízberuházás megvalósítását célzó átfogó irányítási és szakmai tanácsadási feladatok ellátására
19. napirend.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-Üzemeltetű Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjára

20. napirend.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-Üzemeltetű Intézmény 2011-2012. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére
21. napirend.) Javaslat az Ózd város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar telepítési helyéről hozott 22/KH/2010. (II. 25.) sz. határozat módosítására
22. napirend.) (később kerül kiküldésre)
23. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására
24. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú, martinsalak felhasználásával épült ingatlanok bontására
25. napirend.) Javaslat az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére
26. napirend.) Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az önállóan működő költségvetési szervek munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő „Együttműködési megállapodás” elfogadására
27. napirend.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről
28. napirend.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátásról
29. napirend.) Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. gázbeszerzési szerződéséről
30. napirend.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről
31. napirend.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
32. napirend.) Tájékoztató a 2011. szeptember 15. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről