június 21.

1/a.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról l/b.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

 

1 /b.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

 

2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről

3.)Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtott, "Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítás a (SH/3/13)" című pályázat Projekt megállapodásának módosítására
(Később kerül feltöltésre!)

4.) Javaslat EU Önerő Alap támogatás igénylésére a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott, „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekthez

5.) Javaslat EU Önerő Alap támogatás igénylésére az ÉMOP-2009-4.3.1/A pályázat keretében támogatott, „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti Óvoda)” című projekthez

6.) Javaslat pályázat benyújtására az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyában

8.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. racionalizálásával kapcsolatos döntések meghozatalára

9.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt pályázat elbírálására

10.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt pályázat elbírálására

10. a) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására

11.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt pályázat elbírálására

12.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt pályázat elbírálására

13.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztására kiírt pályázat elbírálására

14.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévo Ózd, Árpád vezér út 20. szám alatti, 8359/2/A/22 hrsz-ú ingatlannak magántulajdonú csereingatlan beszámításával történo értékesítésére (Később kerül kiküldésre)

15.) Javaslat az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész értékesítésére

16.) Javaslat az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. önkormányzati üzletrész értékesítésére (Később kerül feltöltésre!)

17/a.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálására (Később kerül feltöltésre!)

17/b.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény műszaki vezetői állásra kiírt pályázat elbírálására (Később kerül feltöltésre!)

18.) Javaslat "Ózd Váras Önkormányzatának "Funkcióbővítő település rehabilitációja" keretében, a meglévő közterületi térfigyelő kamera rendszer bővítése 3 db fix telepítésű kamera szállításával, valamint ezek felszerelése és beüzemelése" tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntésre (Később kerül feltöltésre!)

19.) Javaslat a Városközponti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői megbízására

20.) Javaslat pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez

Javaslat pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez

 

A „Javaslat pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez" tárgyú előterjesztés 1. melléklete


21.) Javaslat kezdeményezés benyújtására új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

Javaslat kezdeményezés benyújtására új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

 

Kérelem gyógyszertár létesítésére. 1. melléklet


22.) Javaslat a1apítvány támogatásának jóváhagyására

23.) Javaslat a közoktatási intézményekben 2011/2012-es nevelési évben/tanévben indítható óvodai csoportok, tanu1ó- és napközis csoportok számának engedélyezésére

24.) Javaslat az Ózd, Petőfi úti oktatási-, nevelési intézmények fűtéskorszerűsítéséhez benyújtandó KEOP-2011-4.2.01B pályázat előkészítésére

25.) Javaslat az Ózd, Városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja kapcsán a Vasvár úti 7910/2 hrsz-ú közterületen található ideiglenes, faszerkezetű pavilon elbontására, a közterület rendezésére (Később kerül feltöltésre!)

26.) Javaslat közvilágítással kapcsolatos kiváltó kábel térítésmentes átadására

27.) Javaslat az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz/1. és a Bartók Béla út 2. fsz/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásokra egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosítására

28.) Javaslat a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

29.) Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás vonatkozásában 2010. évben a Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről

30.) Beszámoló az Ózd Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének áttekintésére létrehozott munkacsoport összegző jelentéséről

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

A munkacsoport összegző jelentése


31.) Tájékoztató a térség - kiemelten Ózd város - 2010. évi munkaerő-piaci helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről

32.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

33. Tájékoztató a 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletben szabályozott rendezett lakókörnyezet ellenőrzésének tapasztalatairól és eredményéről

34.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

35 .) Tájékoztató a 2011. április 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről