február 2.

Meghívó


1. napirend - Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…... (…...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Táblázatok


3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/....(…….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására

5. napirend - Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására

6. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

7. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

8. napirend - Javaslat a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra

9. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.5.3.-16 kódszámú "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek" című felhívásra

10. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-3.9.2.-16 kódszámú "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek" című felhívásra

11. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására (Később kerül feltöltésre)

12. napirend - Javaslat a 11097/1 hrsz-ú Romszínpad térburkolatának visszabontására

13. napirend - Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére

14. napirend - Tájékoztató a 2016. október 27. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

15. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok