május 18.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (…...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

2. napirend - Javaslat a 2016. évi költségvetési maradvány felhasználására

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat az Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda intézményvezetői megbízásával kapcsolatos döntésre

5. napirend - Javaslat a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igények benyújtására

6. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

7. napirend - Beszámoló az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2016. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

8. napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

9. napirend - Beszámoló az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről, Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

10. napirend - Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről, Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

11. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

12. napirend - Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2016. évi tevékenységéről, Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

13. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére (Zárt ülés!)

14. napirend - Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési javaslat elfogadására

15. napirend - Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről