október 26.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/....(…….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

4. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

5. napirend - Javaslat az 1993. évi II. törvény alapján az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok kezelőjének kijelölésére

6. napirend - Javaslat a Kazincbarcikai Tankerületi Központ Fejlesztési Tervével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

7. napirend - Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub által benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatalára

8. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

9. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2017/2018. évi gázbeszerzési szerződéséről

Új napirend - Javaslat a 2017. évi városrehabilitációs feladatokra rendelkezésre álló keret felhsználására