szeptember 28.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…. (……..) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat a Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

3. napirend - Javaslat a Miskolci Egyetemmel kötött Együttműködési megállapodás módosítására

4. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek 2018-2032. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére

Mellékletek


5. napirend - Javaslat a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozási szándék jóváhagyására

6. napirend - Javaslat a Bükk-vidék Geoparkhoz történő csatlakozás támogatására

7. napirend - Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények igazgatói beosztás ellátására történő pályázat kiírására

8. napirend - Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított keretösszeg felosztására

9. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

10. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

11. napirend - Javaslat az Ózd, Uraji út 50. sz. alatti, ózdi belterületi 14323 hrsz-ú ingatlan részleges hasznosítására

12. napirend - Javaslat házszám megállapítására

13. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

14. napirend - Tájékoztató a 2017/2018-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól

15. napirend - Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

16. napirend - Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről

17. napirend - Tájékoztató a 2017. június 22. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

18. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok