március 23.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/….. (…….) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról

Megkeresés

3/A. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

3/B. napirend - Javaslat az 50/2015. (III.26.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezésére

4. napirend - Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint településképi önkormányzati rendelet előkészítésére

5. napirend - Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról

6. napirend - Javaslat civil szervezetek, sportszervezetek és egyházak 2017. évi támogatására

7. napirend - Javaslat a 2017. évi városi rendezvényekre, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására

8. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

9. napirend - Javaslat fellebbezés elbírálására (Zárt ülés!)

10. napirend - Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről, Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Melléklet

11. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

12. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

13. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására és 2017. évi üzleti tervének elfogadására

14. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

15. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

16. napirend - Javaslat Konzorciumi Együttműködési Megállapodások megkötéséhez történő hozzájárulásra

17. napirend - Javaslat városi újság megjelentetésére

18. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

19. napirend - Beszámoló az Ózdi Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett munkájáról

20. napirend - Tájékoztató a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 számú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" elnevezésű projekt jelenlegi állásáról

21. napirend - Tájékoztató a roma referens 2016. évi tevékenységéről

Új napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény alapító okirat módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Új napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonelem kezelésbe adására