december 21.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (.....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről

4. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálására (Zárt ülés!)

5. napirend - Javaslat Ózd város településfejlesztési koncepciója, településrendezési eszközei felülvizsgálatának elindítására

6. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervére

7. napirend - Javaslat térfigyelő kamera helyének kijelölésére

8. napirend - Tájékoztató a 2017. szeptember 28. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

9. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Új napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. közötti Megállapodás jóváhagyására