február 23.

Meghívó


1. napirend - Javaslat az Interreg - Magyarország és Szlovákia közötti határon átnyúló pályázati együttműködés elősegítése érdekében Ózd Város Önkormányzata és Rimaszombat Város Önkormányzata között AQUAKULTURÁLIS együttműködési és fejlesztési megállapodás megkötésére

2. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának közös megegyezéssel történő megszüntetésére

3. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására (Zárt ülés!)

4. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására (Zárt ülés lehetséges!)

5. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi tagjának megbízására (Zárt ülés lehetséges!)

6. napirend - Javaslat önkormányzati bizottságok tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára (Zárt ülés lehetséges!)

7. napirend - Javaslat az alkalmazás szolgáltató (ASP) rendszerhez való csatlakozáshoz kapcsolódó pályázat benyújtására

8. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

9. napirend - Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére

10. napirend - Javaslat alapítvány(ok) támogatásának jóváhagyására

11. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

12. napirend - Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről

13. napirend - Tájékoztató az Ózdi Teknőc Futó Club 2016. évi tevékenységéről

14. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok