június 22.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/….. (…….) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 4/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételére

3. napirend - Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálatára

Melléklet


4. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének megválasztására (Zárt ülés!)

5. napirend - Javaslat az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda intézményvezetői megbízásával kapcsolatos döntésre (Zárt ülés!)

6. napirend - Javaslat fellebbezés elbírálására (Zárt ülés!)

7. napirend - Beszámoló a Startprogram Iroda (SPI) 2016. évben lebonyolított közfoglalkoztatási programjairól

8. napirend - Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételére

9. napirend - Javaslat a 2017. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználására

10. napirend - Javaslat intézkedési terv elfogadására az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Ózd" tárgyú jelentése alapján

11. napirend - Javaslat térfigyelő kamerák helyének kijelölésére

12. napirend - Javaslat sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására

13. napirend - Javaslat az Ózdi Football Club által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

14. napirend - Javaslat 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

15. napirend - Tájékoztató a 2017. február 2. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

16. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Javaslat az Ózdi Kézilabda Club által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára