április 20.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…….. (..…...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság – Ózd város vonatkozásában - végzett 2016. évi tevékenységéről

3. napirend - Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

4. napirend - Beszámoló az Ózd Városi Rendészet 2016. évben végzett munkájáról

5. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Polgárőrség Bűnmegelőzési Központ 2016. évi munkájáról

6. napirend - Javaslat a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére vonatkozó pályázat benyújtására

7. napirend - Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat benyújtására

8. napirend - Javaslat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

9. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

10. napirend - Javaslat kitüntetések adományozására (zárt ülés)

11. napirend - Javaslat köznevelési intézményvezetői megbízások véleményezésére (zárt ülés)

12. napirend - Javaslat intézményátszervezés véleményezésére

13. napirend - Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Kazincbarcikai Tankerületi Központ által benyújtandó EFOP-4.1.2-17 pályázathoz

14. napirend - Javaslat európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos egyetértés kinyilvánítására

15. napirend - Javaslat Ideiglenes Bizottság kijelölésére

16. napirend - Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

17. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2017-2018. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására

18. napirend - Javaslat térfigyelő kamera helyének kijelölésére

19. napirend - Javaslat az Ózd, Vasvár út 19. 1/3. szám alatti, ózdi belterületi 7365/5/A/2 hrsz.-ú ingatlan kezelő váltására

20. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

21. napirend - Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

22. napirend - Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről

23. napirend - Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2014-2016. évben szervezett közfoglalkoztatásról

24. napirend - Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2016. évben lebonyolított közbeszerzési eljárásairól

25. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

26. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Javaslat alapfokú oktatási intézményeket érintő intézményátszervezés véleményezésére