december 1.

Meghívó


1. napirend - Javaslat Ózd Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat az Ózd város közterületeire vonatkozó 2017/2018. évi téli útüzemeltetési tervre

5. napirend - Javaslat az Ózd város közterületeire vonatkozó téli válságtervre a 2017/2018. évi rendkívüli hóhelyzet esetére

6. napirend - Javaslat éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételére

7. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények igazgatójának megbízására

9. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

10. napirend - Javaslat a Bolyky Tamás Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésére

11. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

12. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2017. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról

13. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2017. évben Ózd város lakossága részére nyújtott egészségügyi alapellátásról

14. napirend - Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről

15. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat Közszolgáltatási Szerződés módosítására

Új napirend - Javaslat címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére díszoklevél adományozására

Új napirend - Javaslat szolgáltatási szerződés aláírására vonatkozó felhatalmazásra